About Me

ประโยชน์ของความเผ็ดจากพริกมีอะไรบ้าง บทความน่ารู้ เพื่อสุขภาพที่ดี รู้หรือไม่นอกจากความเผ็ดจะช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารพริกยังช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้น 5ประโยชน์ของการกินพริก 1.ดูแลหัวใจ 2.หายใจสะดวก 3.เพิ่มการเผาผลาญ 4.กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 5.ช่วยลดความเครียด