About Me

برخی از مهمترین مزایای موزیک توانایی آن در کاهش استرس و بهبود خلق و خو است. در یک مطالعه، شرکت‌کنندگانی که به مدت 45 دقیقه به موزیک آرامش‌بخش گوش دادند، سطوح هورمون استرس کورتیزول را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. گوش دادن به آهنگ های مازندرانی همچنین می‌تواند دوپامین را آزاد کند که یک ماده شیمیایی حس خوب در مغز است.

همچنین ثابت شده است که موزیک باعث افزایش بهره وری می شود. یک مطالعه نشان داد شرکت‌کنندگانی که در حین انجام یک کار به موزیک گوش می‌دادند، کار را سریع‌تر انجام دادند و کیفیت کار بالاتری نسبت به افرادی که آهنگ سنی دیلر گوش نمی‌دادند داشتند. علاوه بر این، مطالعه دیگری نشان داد که شرکت‌کنندگانی که در حین کار بر روی یک کار به موزیک گوش می‌دادند، تداوم بیشتری در انجام کار داشتند و به احتمال زیاد در زمانی که کار دشوار می‌شد، پشتکار بیشتری روی آن کار داشتند.

کاهش سطح استرس و افزایش بهره وری تنها مزیت موزیک نیست. همچنین ثابت شده است که آهنگ ایرانی حافظه و مهارت های شناختی را بهبود می بخشد. در یک مطالعه، شرکت‌کنندگانی که در حین مطالعه به موزیک گوش می‌دادند، اطلاعات بیشتری را نسبت به افرادی که موزیک گوش نمی‌دادند به خاطر داشتند.