About Me

เครื่องย่อยขยะ เป็นระบบ Aerobic Composting ใช้ออกซิเจนในการทำงานของจุลินทรีย์ สามารถย่อยเศษอาหารได้เร็วเพียงภายใน 24-48 ชั่วโมง เพราะเครื่องนี้จะทำงานเองโดยอัตโนมัติและในอุณหภูมิที่คงที่อยู่แล้ว จึงทำให้ได้ปุ๋ยหมักจากเศษผักที่สะอาดไร้เชื้อโรค แถมยังสามารถใช้มือจับได้เหมือนดินปุ๋ยทั่วไปอีกด้วยค่ะ
หากได้ปุ๋ยแห้งสนิทก็จะมีความเนื้อละเอียด และกลิ่นน้อยมาก แต่ถ้าเนื้อปุ๋ยแบบค่อนข้างชื้นหรือเปียกก็จะมีกลิ่นแรงขึ้น ซึ่งมีบางเครื่องจะมีปุ่มให้เราเลือกกดปุ่มเร่งลดกลิ่นและความชื้นได้อีกด้วย