About Me

“การอยู่ไฟ” หมายถึงเหมาะสำหรับกับผู้หญิงหลังคลอดดังนั้นเราจึงต้องมีการรักษาโดยการให้คุณแม่ใช้ชุดไฟหลังคลอด เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจที่จะช่วยให้คุณแม่ฟื้นฟูตัวเร็วขึ้น และช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้ไวมากยิ่งขึ้น เพราะร่างกายของผู้หญิงหลังคลอดผ่านความเครียดจากการอุ้มท้อง การอยู่ไฟในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนเวลาพักของคุณแม่ให้ทั้งร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน ทั้งนี้จะต้องมีข้อควรระวังและข้อห้าม สำหรับในกลุ่มของคุณแม่ที่มีอาการครรภ์เป็นพิษ และความดันสูง ควรหลีกเลี่ยงหรือให้อยุ่ในการดูแลของหมอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัย