About Me

vcTraktat o Przestrzeni Kosmicznej, mają na celu zapewnienie pokojowego wykorzystania kosmosu i ograniczenie zbrojenia w tym obszarze.

Warto również podkreślić, że budowanie zaufania i utrzymanie etycznych standardów w dziedzinie obrony kosmicznej jest istotne dla zachowania stabilności międzynarodowej