About Me

شبکه و پاسخگویی به رخدادهای امنیتی می‌باشد. اما یکی از راه‌های مهم در امنیت سایبری، جداسازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی است. با استفاده از راهکارهای جداسازی شبکه، امکان دسترسی افراد خارجی به تیم امنیت شبکه داخلی کاهش می‌یابد و در نتیجه، امنیت شبکه افزایش می‌یابد. یکی از راهکارهای موجود در این زمینه، استفاده از UTM و فایروال‌های بومی می‌باشد. امنیت سایبری و threat hunting مرتبط با آن، از مهمترین موضوعاتی است که در عصر حاضر برای شرکت‌ها و سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است. یکی از راهکارهای امنیتی موثر برای دسترسی امن به اینترنت، جداسازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی است. این راهکار، باعث می‌شود تا از ریسک‌های امنیتی بسیاری مثل نفوذ از راه دور به شبکه داخلی و سایر تهدیدات وب جلوگیری شود. دیگر یکی از جداسازی اینترنت از اینترانت امنیتی مهم، وجود WAF بومی است. با استفاده از WAF بومی، شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند به طور موثری از حملات نفوذی به برنامه‌های تحت وب جلوگیری کنند و از امنیت نرم‌افزارهای تحت وب خود اطمینان حاصل کنند. مراکز SOC نیز یکی دیگر از جداسازی اینترنت از اینترانت امنیتی مهم در عصر حاضر هستند. SOC به عنوان مرکز عملیات امنیت، تمام فعالیت‌های امنیتی در یک شرکت را پوشش می‌دهد و در صورت وقوع حوادث امنیتی، پاسخگویی به رخدادهای امنیتی را به عهده دارد. همچنین، نرم‌افزار SIEM، به عنوان یکی از راهکارهای موثر در جمع‌آوری و تحلیل لاگ‌ها و رخدادهای امنیتی، توسط SOC مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، تیم پاسخ به رخداد و خدمات تهدیدات پیشرفته نیز به عنوان یکی از امنیت شبکه به حساب می آید.