About Me

เว็บไซต์รวมข้อมูลสถาบันชั้นนำในต่างประเทศเพื่อสอบเข้าเรียน รับสมัครผู้ที่ จบ ม.6 เรียนต่อต่างประเทศ พร้อมทีมงาคอยให้คำแนะนำและปฐมนิเทศน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกงานบริษัทในต่างประเทศ แนะนำที่พักสำหรับนักเรียน บริการเสริมแนะนำการขอทุนการศึกษา บริการยื่นวีซ่านักเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารให้ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เท่านั้น